Thứ ba, 23/07/2024 10:19:29
 • Cà phê vối đang tích lũy để lên – bản tin kỹ thuật ngày 06-05-2017

  Tóm tắt diễn biến phiên trước Kỳ hạn tháng 7/2017 mở cửa 1999(+7) rồi giảm xuống 1986(-6) sau đó giao ...

 • Cà phê vối đang tích lũy để lên – bản tin kỹ thuật nông sản ngày 07-04-2017

  Tóm tắt diễn biến phiên trước Kỳ hạn tháng 5/2017 mở cửa tại 2150 (-3) rồi giảm xuống 2143 (-10) sau ...

 • Cà phê vối đang tích lũy để lên – bản tin kỹ thuật nông sản ngày 31-03-2017

  Giá đang tích lũy trong một tam giác chuẩn bị cho một pha tăng lên vùng 2200 hoặc hơn nữa. Tóm tắt diễn ...

 • Cà phê vối đang tích lũy để lên – bản tin kỹ thuật nông sản ngày 04-03-2017

  Dự kiến Cà phê vối đang ở trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn, có thể dao động lên xuống trong vùng ...

 • Cà phê vối đang tích lũy để lên – bản tin kỹ thuật nông sản ngày 18-02-2017

  Dự kiến Cà phê vối đang trong quá trình tích lũy để lên, nếu trong phiên tới kỳ hạn tháng 5/2017 tăng ...

 • error: Nội dung đã được bảo vệ