Thứ ba, 30/05/2023 04:54:43
  • Cà phê vối giảm trở lại – bản tin kỹ thuật nông sản ngày 05-05-2017

    Tóm tắt diễn biến phiên trước Kỳ hạn tháng 7/2017 mở cửa 2030(-10) rồi giảm xuống 2017(-23) sau đó ...

  • Cà phê vối giảm trở lại – bản tin kỹ thuật nông sản ngày 28-04-2017

    Tóm tắt diễn biến phiên trước Kỳ hạn tháng 5/2017 mở cửa 1884 (-14) rồi tăng lên 1906 (+8) sau đó ...

  • Cà phê vối giảm trở lại – bản tin kỹ thuật ngày 22-03-2017

    Tóm tắt diễn biến phiên trước Mở cửa 2190 (-6) sau đó tăng lên 2201 (+5) rồi giảm xuống 2162 (-34) ...

  • error: Nội dung đã được bảo vệ